Ayvalık Açı Koleji olarak; öğrencilerimizin gelişimini olumlu yönde desteklemek için; 

 • Bağımsız ya da ortak çalışmalar yapabilecekleri atölye ve sınıflarda merkezler sunarak, çok yönlü gelişime destek sağlama,
 • Gerekli araştırmalar, gözlemleri yerinde yapabilmeleri için laboratuvarlar hazırlama,
 • Meraklarını taze tutup, her an araştırıp öğrenebilecekleri sınıf kütüphaneleri oluşturma,
 • Yaratıcılıklarını ve üreticiliklerini besleyebilmek için farklı birçok materyal desteği sunma,
 • Çevresinde, ülkesinde, dünyadaki sorunlara çözümler üretmelerine , sosyal sorumluluklarını yerine getirmek için  eylemde bulunmalarına teşvik etme,,
 • Ana dilini çok iyi kullanan bireyler olmaları için zengin kütüphane ve kaynak sağlama,
 • En az çift dil kullanabilen bireyler olmaları için yeterli zaman ve ortam düzenleme, materyal sağlama,
 • Yaparak, yaşayarak öğrenmelerine olanak sunmak için geziler, etkinlikler düzenleme,
 • Her öğrencinin öğrenme yönteminin aynı olmadığı anlayışından yola çıkarak, farklı yöntem, teknik ve araç-gereçler kullanma,
 • Gelişen dünyaya ayak uydurabilen, değişimleri takip eden, teknolojiyi etkin kullanan bireyler yetiştirmek için bilgisayar ve kodlama  eğitimi sağlama,
 • Sanatsal çalışmaları tanıtma, kendi yeteneklerini, ilgilerini, becerilerini tanımaları için kulüp çalışmaları sunma,
 • Bilgiye erişim yollarında rehberlik etme, hedeflenen bilgiyi merak etmesi için tetikleyici yöntemler kullanma,
 • Müfredatın belirlediği çerçevede seviyelerine uygun kazanımları en iyi şekilde öğrenmelerini sağlama ve öğrendiği bilgileri günlük yaşantısında kullandığını gözlemleme takip etme,
 • Ulusal ve uluslararası tüm etkinlik, yarışma, sınav, etkinlikleri takip ederek öğrenenlerin bu olgular içinde aktif yer almasını sağlama,
 • Dünya’ya ve yaşadığı çevreye karşı sorumluluk alan, duyarları bireyler olmalarına fırsatlar verme,
 • Düşünen, üreten, sorgulayan, riski göze alan bireyler olmaları için destek olma İlkokul eğitiminde hedeflerimizdir.