9. ve 10. sınıfta “proje hazırlık programı”
9. ve 10. sınıf birlikte çalışma becerilerinin, dayanışma alışkanlığının, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerinin, bilişim teknolojilerine yönelik becerilerin geliştirilmesi için uygun bir zamandır. Bunun için proje çalışmaları ön planda tutulur. Hem ders içi etkinlikler kapsamında hem de çeşitli kurumların düzenledikleri yarışmalar değerlendirilir.

TYT’ye hazırlık 11. sınıfta başlıyor
Öğrencilerimizin 11. sınıfta TYT problemini çözebilmelerini hedefliyoruz. TYT kapsamının ağırlıklı olarak 9. ve 10. Sınıf müfredatından oluşması nedeniyle 11. sınıfta her öğrencimizin en az 100 doğru cevap sayısına ulaşabilecek donanıma sahip olabilmelerini hedefliyor, programlarımızı buna yönelik olarak düzenliyoruz.

AYT’ye hazırlık
12. Sınıftaki yoğunlaştırılmış “YKS Hazırlık Programı”, TYT’ye yönelik tekrar çalışmaları ile paralel yürütülüyor. Bu yoğun program için tüm dersler hem TYT, hem de AYT için çeşitli kategorilere ayrılarak sunuluyor. Öğrencilerimizin bireysel gelişiminin takibi ve devamlığı konusunda ise hem küçük grup çalışmaları, hem de bireysel çalışmalar yürütülüyor.

Geleceğe hazırlayan bir öğrenme deneyimi…
• Proje temelli öğrenme
• Tam öğrenme
• İnteraktif uygulamalarla desteklenmiş, verimli ders aktarımı ve ölçme ve değerlendirme çalışmalarına dayalı tamamlayıcı öğretim faaliyetleri
• Sürekli takip ve değerlendirme

İngilizce, işi daha eğlenceli hale getiriyor.
Öğrencilerimiz çağın gereklerine uygun ileri düzeyde dil eğitimi alırlar. Öğrencilerimizin farklı kültürleri tanımaları ve öğrendiklerini yansıtma adına e-twinning, Comenius, Erasmus ve Mun gibi platformlarda yer alırlar. Cambridge University Esol Exams uygulaması devam eder ve öğrencilerimiz dil gelişimlerini dünya standartları ile ölçme imkanı bulurlar