Çok yönlü eğitim, çok yönlü bireyler…

Öğrencilerimizin biyolojik gelişim yönünden ön ergenlik döneminin psikolojik atmosferini yaşadığı, sosyal yaşantının ön plana çıktığı, kişinin birey olma yolunda kendine daha nitelikli bir yer aradığı, eğitim açısından ise ilkokulda öğrenilen temel kazanımların zenginleştirildiği son derece önemli bir geçiş dönemi olma özelliği taşır.

Bu döneme yönelik olarak;

 • Öğrenciyi ve onların mutluluğunu merkeze alan,
  • Bireysel ihtiyaçlar ve farklılıkları göz önünde bulunduran,
  • Sosyal ve duygusal gelişimi destekleyen,
  • Kültürel, sanatsal ve sportif yeteneklerin desteklendiği,
  • Yaparak yaşayarak öğrenmenin ön planda tutulduğu,
  • Bir yabancı dilin tam anlamıyla öğrenildiği,
  • Bir üst okula hazırlık sürecinin tüm yönleriyle sağlıklı biçimde desteklendiği bir yaklaşımı ön planda tutmaktayız.
 • Renkli, eğlenceli bir öğrenme süreci…
 • Ana derslerde yaparak yaşayarak, etkinlik temelli, ezberden uzak somut unsurlara dayalı tam öğrenme süreci
  • İnteraktif uygulamalarla desteklenmiş, verimli ders aktarımı ve ölçme ve değerlendirme çalışmalarına dayalı tamamlayıcı öğretim faaliyetleri
  • Kur sistemi ile desteklenen İngilizce Hazırlık Programı